Ze starého webu …

Detonační motor Drone 29 Detonační motory používané v Evropě od roku 1941 byly pro Ameriku do značné míry neznámé. To se začalo měnit po skončení 2 sv. války, kdy si vracející američtí vojáci přiváželi evropské motory...