Pravidla pro létání s modely

 • Kovové vrtule jsou zakázány.
 • Přihlížející se mohou pohybovat v prostoru k tomu určeném – Prostor přípravy modelů / depo.
 • Automobily se parkují na místě k tomu určeném – Parkování automobilů.
 • Během startu a přistání modelu musí být uvolněna plocha k tomuto určená – Vzletová a přistávací dráha.
 • Každý modelář používající k řízení modelu RC soupravy je zodpovědný za ověření volnosti používané frekvence. K tomuto účelu slouží orientační panel s přehledem kmitočtů, který je k dispozici u řídícího létání. Každý modelář je povinen před samotným létáním nahlásit svou frekvenci u řídícího létání.
 • Start a přistání se provádí pouze ze vzletové a přistávací dráhy a to směrem od prostoru depa a parkování automobilů. Létáme vždy od prostoru depa a parkování automobilů. Nad prostor depa a parkovaní automobilů nelétáme.
 • Dohled nad dodržováním pravidel pro létání s modely má na starosti řídící létání, který je určen před zahájením činnosti během “brífingu”.
 • Řídící létání má přehled o použitých kmitočtech RC souprav účastníků.
 • Řídící létání může být toho dne nelétající či aktivní pilot.
 • V případě, že řídícího létání vykonává aktivní pilot, může tento funkci svěřit jiné osobě v době létání s vlastním modelem.
 • Počet souběžně létaných modelů může řídící létání koordinovat.
 • Vstup na vzletovou a přistávací dráhu má povolen pouze aktivní pilot a jeho pomocník.