Pravidelný pondělní článeček….

Modelářská sezóna zatím neběží naplno a tak máme více prostoru pro méně obvyklé příspěvky. Ten dnešní  je, tak trochu, ohlédnutím zpět o 50 let. Najdete jej v rubrice RETRO a je věnován mému pohledu na...

Můj dědeček Alois Korda

Na svého dědečka vzpomíná při příležitosti 45. výročí úmrtí jeho vnuk ing. Andrej Kostík. Děda se narodil ještě ve století „páry“ 28.7. 1900 v Praze. Vyučil se několika řemeslům a měl výuční listy automechanika, klempíře...

Jak jsem stavěl „Bečičku“

Po nějaké době doputoval do mé emailové pošty článek od našeho dopisovatele, pana Jindřicha Hály. Tentokrát se dozvídáme postřehy ze stavby a záletu historického modelu „Bečička“ z roku 1946. Historická poctivost, dokonalý modelářský fortel a...