Částkovice 09/2015

A uteklo to, jako voda. Když jsme zde byli v polovině července tohoto roku, tak jsem si říkal, že v září přijedeme opět. Nicméně před námi byla více jak polovina prázdnin, čekal na nás Slet v Mýtě...