BROWN JUNIOR – další z prvních spalovacích modelářských motorů v předválečném Československu

Tímto článkem navazuji na můj příspěvek s názvem “ Modelářské spalovací motory – historie začátků jejich používání v Čechách… “ ze dne 24.11.2011, ve kterém jsem popsal začátky používání spalovacích modelářských motorů u nás....