BROWN JUNIOR – další z prvních spalovacích modelářských motorů v předválečném Československu