Zapojení zapalování v modelu přehledně – rekonstruovaný článek ze starého webu.