O rubrice.

Drtivá většina modelů, které v KHMM stavíme a provozujeme vznikla jako modely volně létající. Naše repliky jsou téměř všechny řízeny rádiem. Tento fakt byl v počátcích existence klubu mnohokrát probírán a byla stanovena pevná pravidla pro úpravu konstrukce pro RC. Důvody, proč tak činíme, jsou obecně známé a odpovídají přibližně důvodům, pro které byla v leteckém modelářství, zhruba od roku 1950, přijata tzv. „severská stavební pravidla“ v soutěžních kategoriích létaných pod hlavičkou FAI. Stávající modely byly prostě příliš velké a výkonné a Evropa pro ně příliš malá a příliš hustě osídlená. Toto je i ten hlavní důvod, proč svoje modely vybavujeme řízením. Samozřejmě je to i naše pohodlnost a ruku na srdce: Málokdo z nás se ve svém seniorském věku cítí na dlouhé pronásledování volně letícího modelu, byť se stanoveným letovým maximem. 

Přesto je v našem klubu několik nadšenců, kteří volné modely staví a létají s nimi. Kromě již provozovaných Vos létaných na svahu, je to však vždy vzácný úkaz. O to více však zasluhuje tato činnost naší pozornost. Proto jsme se ve vedení klubu domluvili na založení nové rubriky s názvem Volné modely.

Protože tuto rubriku musí vést a koordinovat někdo, kdo volné historiky skutečně staví a létá s nimi, kontaktovali jsme Martina Hurdu, zda by neměl chuť se do toho s námi pustit a tuto rubriku v podstatě vést a tak trochu ji sponzorovat svými modely, nabytými zkušenostmi a třeba i reportážemi z akcí pořádaných pro volné historické modely. Martin souhlasil a tak otevíráme novou rubriku volných modelů….

Protože řada z nás s volňásky létala v šedesátých létech soutěžně, ale často i jen pro zábavu, otevíráme tedy okénko volných modelů i pro volňásky naší časové kategorie Retro, tedy všechny volně létající modely až do roku 1980. Věřím, že se toto propojení časové kategorie O.T. a Retro bude líbit, neb si možná někteří z nás postaví i modely nesoutěžní, se kterými se často létalo ve „zlatých šedesátých“ a opět si na pár kapek v kapátku či tubičce vypustíme třeba Farovu Wilgu, Kosa, Jiráskovo Majora a podobné nesoutěžní, ale tehdy hojně stavěné modely. Ostatně ve starých Modelářích jich najdeme obrovské množství. 

Jako vždy nám nejde dominantně o soutěže. V KHMM je soutěžní činnost, ostatně už od počátku existence klubu, pouze vedlejším produktem naší činnosti. Jde nám i v otázce volných historiků především o nevázanou svobodu při rozhodování „co si postavím“, o pestrost typů modelů bez ohledu na jejich výkonnost. Soutěže pro tyto modely nevylučujeme, ale spíše nám jde o to, vzít model do auta na slet  tam, kde jsou alespoň minimální podmínky pro volný, třeba krátký let.  Opět si tak prožít onu neopakovatelnou radost a atmosféru volného letu. Věříme, že rubrika pomůže otevřít i problematiku volných gumáků, v našem klubu prakticky opomíjených, ale kromě motoráků třeba i A-dvojek, se kterými jsme v mládí létali a někteří je ještě mají kdesi na půdách…. Do tohoto webového okénka vlastně patří i nápad Pepy Bezemka, který před lety uspořádal soutěž pro historická „vystřelovadla“, nebo historické modely na reaktivní pohon, které se na sletech sporadicky vyskytují. 

Příspěvky v rubrice budou nepravidelné, tak, jak se nějaký zajímavý model, nebo akce vyskytnou. Pokud máte nějaké volné historické modely doma, nebo je stavíte, či máte zajímavé vzpomínky s dobovým fotem, pište, fotografujte, stavte !!! Určitě by se dalo uvažovat o nějakém setkání s volňasy, jen tak narychlo svolaném v době vegetačního klidu. Zkrátka rubrika a činnost bude jen taková, jakou si ji uděláme sami. Čas ukáže, jestli bude o rubriku zájem a jestli se „rozjede“, třeba tak, jako rubrika Vosí hnízdo.

Závěrem děkujeme Martinovi Hurdovi za přislíbenou pomoc s problematikou volných modelů.   

Za KHMM Karel Slupský  a Ladislav Kulhavý