Jak jsem zplodil Kubíčka aneb Můj příspěvek ke klubovému „motorboomu“

Úvodem bych rád poděkoval především panu Ladislavu Davidovičovi,který za vše následně popsané „může“ a rovněž i pánům Luboši Zalabákovi a Pavlu Panskému za rady a konzultace. Zrození Kubíčka… Někdy na přelomu let 2013 a...