Kolibřík

Obdržel jsem dopis…. Že většina čtenářů našich stránek, není členy našeho Spolku, je zřejmé z dlouhodobě vysoké návštěvnosti našich stránek. Na našich sletech a soutěžích se také potkáváme s modeláři, kteří, ač nečlenové KHMM, přijali za...