Modelářské spalovací motory – historie začátků jejich používání v Čechách

Spalovací motor byl pro modeláře dlouhou řadu let jediným „opravdovým motorem“ pro pohon jejich modelů letadel a i když dnes bohužel pomalu ustupuje do pozadí z důvodu masivního používání ekologičtějšího a pohodlnějšího pohonu elektromotory,...