Matouš Bohumil

Moje modely

Název Konstruktér Rok vzniku Motor Technické údaje
Miss America Frank Zaic 1935 Contestor.60 váha: 2570g, rozpětí: 2133mm


Název Konstruktér Rok vzniku Motor Technické údaje
Payboy Sr. Joe Elgin 1940 Ohlsson.60SP váha: 1946g, rozpětí: 2032mm


Název Konstruktér Rok vzniku Motor Technické údaje
Falcon Keil Kraft Kits 1949 Saito FA82B váha: 3730g, rozpětí: 2430mm