RETRO okénko

Klub historických modelů a motorů CZ má jasně vymezený časový úsek pro oblast svého dominantního zájmu. Datum 31. 12. 1950 je obecně a celosvětově uznávaná časová hranice modelů OT. Následuje časová hranice Nostalgie a případně ještě mladších modelů, které nejsou předmětem zájmu KHMM. Přesto v této době vznikala a byla dokumentována celá řada leteckých modelů, které posunovaly vývoj leteckého modelářství u nás i ve světě. Mnoho těchto konstrukcí si již pamatujeme, případně jsme je sami stavěli.

Je úchvatné sledovat vývoj leteckého modelářství po roce 1950 a dále. V padesátých a nejméně do poloviny šedesátých let dominuje rozvoj upoutaných modelů a soutěžních modelů volných. Hlavním stavebním materiálem je balsa a individuální výroba modelů. Koncem šedesátých let na našem území začíná éra masového rozvoje RC, dochází k rozvoji všech kategorií řízených modelů, nastává odklon od zájmu o upoutané modely, volné modely se se technicky stávají stále náročnějšími… Ještě v 70. letech však převládají klasické stavební materiály a vzniká mnoho krásných RC modelů, které je škoda si nepřipomenout.

Rozhodli jsme se proto, otevřít na našem webu záložku pod názvem Retro okénko. Spíše to osobně vnímáme jako záložku pro nostalgické vzpomínky na naše modelářské začátky. Cílem oddílu webu není vytvářet nová členění pro retro modely, ani organizovat cíleně další soutěže a setkání. Tyto modely jsou různorodé, vzájemně často nesouměřitelné a odpovídají výkonností době, ve které vznikaly. Ostatně často byly určeny jen k létání pro radost, nebo jejich soutěžní kategorie odvál čas….

Jaká tedy bude náplň a cíle Retro okénka?

Cílem je zveřejňovat v tomto odkazu webu modely, které se dochovaly a létají dodnes, nebo byly znovu postaveny a létají k našemu potěšení. Pravidla pro zveřejnění jsou následující:

1 – model byl publikován v časopise, nebo byl vydán jeho stavební  plán a to do do konce roku 1979.

2 – Modely, které byly v době svého vzniku konstruovány, jako volné, je možno ovládat pomocí RC a to: výškovkou, směrovkou, připadně ovládáním otáček motoru. Modely, které již v době svého vzniku měly jasně vymezené ovládací funkce, musí být ovládány stejně tak, jako bylo uvedeno na stavebním výkresu daného modelu.

3 – Modely jsou postaveny z původních materiálů v co největší míře, včetně materiálů potahových, /papír nelze zaměnit za folii/. Měřítko stavby pouze 1: 1 dle zásad KHMM.

V retro okénku budou zveřejnovány fotografie modelů s krátkým komentářem autora. Členství v našem klubu není podmínkou. Rádi zveřejníme snímky modelů odpovídajících zadání všem modelářům, kteří chtějí svoje modely prezentovat.

Věřím, že se na těchto stránkách setkáme s celou řadou modelů, které jsme vlastnili, znovu postavili pro svoji potěchu a vzpomínky třeba na “báječná šedesátá“ v tehdejším Československu. Možná oslovíme i někoho z mladší generace, kdo tuto dobu již nepamatuje, ale líbivý model si postavil stejně, jako my dnes stavíme modely předválečné éry, ač jsme již tuto dobu nezažili….

 

Pro tyto modely zatím neplánujeme žádné zvláštní akce, avšak pokud by se našel pořadatel, nevylučuji v budoucnu setkání modelů splňujících podmínky této rubriky….

Vše ukáže Váš budoucí zájem…

Doufáme, že rubrika čtenáře zaujme a že časem bude naplněna mnoha krásnými aeroplány volnými, upoutanými i RC, jako trvalé připomínky toho, co generace dnešních šedesátníků a starších uměla a čím modelářsky žila, doby, kdy se modely stavěly a nikoliv nakupovaly hotové v prodejnách blízkých hračkářství…

 

Přejeme všem pěkné vzpomínky.

 

Aktualizováno v červnu 2018                                            Jménem vedení KHMM:  Dr. Karel Slupský a Láďa Kulhavý