Kavka konstrukce Jiřího Smoly v provedení Martina Krčála.