Vosy na Sylvánu 4. kolo – definitivně zrušeno pro vichřici.