Štědropolední CRC classic – tradiční soutěž se letěla i letos !!!