Retromodely konstrukce Jaroslava Fary budou mít slet.