Podzimní „Vosí slet“ na svahu. Informace pro zájemce, členy i nečleny KHMM.