Všechov, 3.5.2014 – náš druhý letošní „neletový slet“…