Rozpustnost a mísivost olejů v palivu pro samozápalné motory