Jednoduchý přerušovač přívodu paliva pro historické motory