SATYR (IPRO – 505) – český kabinový motorový hornoplošník z roku 1943