Foto c. 6 PFEFFER 1,15 – znak vyrobce motoru je vyrazen na leve patce